* استفاده از سایت به منزله پذیرش این توافق نامه است *

تعاریف:
در این متن منظور از « فارس گیمر » ، «فروشگاه» ، «فروشگاه فارس گیمر » ، «سایت و وبسایت فارس گیمر » ، «سایت» ، «وبسایت» ، «ما» ، «تیم انجام سفارشات» ، «این فروشگاه» ، «اپراتور» «گروه فورتنایت فا» ، فروشگاه فارس گیمر یعنی www.farsgamer.com و «کاربر» ، «کاربران» «مشتری» ، «مشتریان» ، «خریدار» ، «خریداران» ، «شما» و «خود مشتری» به معنی خریداران محصول، مشتریان، بازدیدکنندگان و کلیه کسانی که از خدمات و محصولات فارس گیمر استفاده می کنند می باشد. همچنین «سفارش» ، «کالا» ، «خدمات» ، «سفارشات» ، شامل محصولات و آیتم های درون بازی است و همچنین «کالا های فیزیکی » کالا هایی است که برای آدرس کاربر ارسال خواهد شد.

شرایط و قوانین:
شرایط و قوانین فروشگاه ″فارس گیمر″ شامل – و نه محدود به – موارد زیر می‌ باشند. با توجه به این ‌که وب‌سایت فارس گیمر در حال توسعه است، این قوانین ممکن است با گذشت زمان تغییر کنند و فروشگاه حق اعمال تغییرات را برای خود محفوظ میدارد. تداوم استفاده شما از این سایت به معنای موافقت‌تان با آخرین نسخه شرایط و قوانین وب‌سایت فورتنایت فا است.

آخرین ویرایش: 1400/04/11 - توسط: مدیریت فارس گیمر

قوانین محصولات فیزیکی

در این قسمت قوانین محصولات که برای کاربر از طریق شرکت های خصوصی و یا عمومی ارسال می شود را مشاهده میکنید. شرایط و قوانین محصولات فیزیکی فروشگاه ″فارس گیمر″ شامل – و نه محدود به – موارد زیر می‌ باشند. با توجه به این ‌که وب‌سایت فارس گیمر در حال توسعه است، این قوانین ممکن است با گذشت زمان تغییر کنند و فروشگاه حق اعمال تغییرات را برای خود محفوظ میدارد. تداوم استفاده شما از این سایت به معنای موافقت‌تان با آخرین نسخه شرایط و قوانین وب‌سایت فارس گیمر است.